diet muoi

dich vu diet muoi

phun thuoc muoi

phun thuoc diet muoi

By 02.05.2014 0 Comments

Máy phun diệt muỗi mù nhiệt SS-150F

Có 1,716 lần xem

Máy phun diệt muỗi mù nhiệt SS-150F

Sản xuất bởi: Seshin Fogger Ltd. (Hàn Quốc).

Dung tích bình chứa: 6 lít.

máy phun thuốc muỗi SS-150F
Nguyên lý hoạt động:

Sử dụng motor đẩy thuốc dưới dạng khói tồn tại các hạt.

Công dụng:

Phun thuốc trong không gian, vào các bụi cây, cống rãnh.

VIET NAM PEST CONTROL

Chuyên mục: : THIẾT BỊ DIỆT MUỖI