diet muoi

dich vu diet muoi

phun thuoc muoi

phun thuoc diet muoi

By 08.01.2015 0 Comments

Thuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Có 2,146 lần xem

thuoc diet con trung Perme UK 50ECThuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Tên hóa chất:  Perme UK 50EC

Xuất xứ : Hand – Anh

Hoạt chất : Permethrin

Đặc tính: Perme UK 50EC là hóa chất diệt côn trùng dạng nhũ dầu, mùi nhẹ, có hiệu lực cao với các loại côn trùng như ruồi, muỗi, kiến, gián…, tồn lưu cao, không gây kích ứng và không ảnh hưởng với con người và môi trường.

Việt Nam  Pest Control

Chuyên mục: : THUỐC DIỆT MUỖI