diet muoi

dich vu diet muoi

phun thuoc muoi

phun thuoc diet muoi

By 02.05.2014 0 Comments

Thuốc diệt muỗi Permethrin 50 EC

Có 4,495 lần xem

Thuốc diệt muỗi Permethrin 50 EC (100ml)

Hoạt chất: Permethrin: 500 g/l

Đóng chai: 100 ml

Công dụng: Diệt trừ các loài muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết

bán thuốc diệt muỗi

Hướng dẫn sử dụng

 

Cách phun Tỷ lệ pha loãng hoá chất Mức áp dụng
Phun ULV
– Trong nhà
– Ngoài nhà
 
100 ml/lít (Nước hoặc dầu Diesel)
 
10 – 20 ml/hộ
0,5 lít/ha
Diệt ấu trùng
– Muỗi
0,6 ml/lít (nước) 100 lít/ha
Tẩm mùng
Liều khuyến cáo của Viện SR-KST-CT TW
– Mùng tuyn
– Mùng vải
– Mùng tuyn
– Mùng vải
6,6 ml/694,3 ml (nước)
6,6 ml/694,3 ml (nước)
3,6 ml/346,4 ml (nước)
3,6 ml/346,4 ml (nước)
Mùng đôi
(16,5m2)
Mùng đơn
(9m2)

Việt Nam Pest Control

Chuyên mục: : THUỐC DIỆT MUỖI